Viktig information angående årets stämma 2021

postrostningsformular_utan_narvaro_mall_final_210119 (2)

På grund av Coronarestriktionerna och att vi inte vill bidra till smittspridning har styrelsen beslutat att stämman kommer att hållas digitalt på nätet med möjlighet till poströstning. Vi kommer att använda oss av ett mötessystem som heter Teams.

Länken till det mötet kommer att finnas i kallelsen som läggs upp på hemsidan enligt stadgarna. Stämman kommer att hållas lördagen den 15 maj kl 11:00. För att ansluta till stämman klickar man på länken i kallelsen på sin dator, padda eller telefon. Man kan behöva ladda ner en app (Teams) vilket i så fall kommer upp när man klickar på länken för att ansluta till mötet. Prova gärna att ansluta i god tid innan mötet.
Agenda, årsredovisning, revisorernas berättelse och poströstningsformulär kommer finnas på
hemsidan senast 14 dagar före stämman. Önskas ytterligare upplysningar kan medlem begära det skriftligen senast 10 dagar före stämman (brev eller mail enligt nedan). Svar på sådan begäran läggs på hemsidan senast 5 dagar före
stämman. Formulär för poströstning läggs upp på hemsidan för utskrift senast 10 dagar före stämman.

Poströster skall vara styrelsen till handa senast sista helgfria vardag före stämman. (brev eller mail) Om poströsten skickas via mail, Hedmans Fjällby (receptionen@hedmansfjallby.se) skall den vara utskriven och påskriven samt inskannad innan den skickas.
Poströst kan också skickas till:

Brf Hedmans Fjällby, Hålland 83795 UNDERSÅKER